23.08.2013.

2. sjednica Odbora za financije i proračun


Sazvana je 2. sjednica Odbora za financije i proračun dana 26.07.2013.g. (ponedjeljak) s početkom u   16,30 sati u Gradskoj   vijećnici, Park hrvatskih branitelja 1,Ivanić-Grad.

Dnevni red sjednice:

1.          Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ivanić-Grada za 2012. Godinu, te očitovanje o istom,
2.        Razmatranje prijedloga Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-Grada i očitovanjem o istom
3.        Razno

Prije usvajanja dnevnog reda Odbora, članovi će razmotriti Zapisnik sa 1. Sjednice Odbora.