23.08.2013.

2. sjednica Odbora za statut i poslovnik


Sazvana je 2. sjednica Odbora za statut i poslovnik te će se održati dana 26. kolovoza 2013. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostoriji za sastanke (prizemlje) Gradske vijećnice, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

Dnevni red sjednice je sljedeći:

1.       Razmatranje prijedloga Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada   i očitovanje o istom,
2.       Razmatranje prijedloga Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada i očitovanje o istom,
3.       Razmatranje prijedloga Odluke o predstavniku Grada Ivanić-Grada u Skupštini trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o. i očitovanje o istom,
4.       Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ivanić-Grada i očitovanje o istom,
5.       Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Ivanić-Grada i očitovanje o istom,
6.       Razno