13.08.2013.

Zaključak gradonačelnika o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u 2014.


Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada Javor Bojan Leš 09.08.2013. donio je zaključak o objavljivanju javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ivanić-Grada u 2014.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu su javne potrebe u predškolskom odgoju, školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Ivanić-Grada su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Ivanić-Grad, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.
Svaki od prijedloga programa iz pojedinog područja mora biti obrazložen, a broj korisnika i   iznos potpora za pojedini program uskladiti će se s raspoloživim proračunskim sredstvima.
Odabranim korisnicima sredstva će se dostaviti u skladu s Ugovorom kojeg će   sklopiti s Gradom Ivanić-Gradom.

Uz obrazloženje prijedloga programa, predlagatelji su dužni dostaviti detaljni financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa   u kojem će navesti ukupne troškove izvršenja programa , dio sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i dio sredstava koja predlažu da ih osigurava Grad Ivanić-Grad.

Obrazložene prijedloge predlagatelji će obvezno dostaviti na posebnoj PRIJAVNICI koju mogu dobiti u Općem upravnom odjelu Grada Ivanić-Grada ili na web stranici Grada.
Prijavnica se u pravilu ispunjava pomoću računala te se preporučenom poštom šalje na adresu:Grad Ivanić-Grad, Opći upravni odjel, Park hrvatskih branitelja 1, s naznakom:"Prijava na javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu" ili se u zatvorenoj koverti predaje u pisarnici Grada Ivanić-Grada.
Ovjerena i potpisana Prijavnica se, pored redovnom poštom, mora dostaviti i na CD/DVD-u ili u drugom odgovarajućem elektronskom obliku.
Pozivaju se   udruge , ustanove i druge organizacije   u navedenim područjima i pojedinci,   s područja Grada Ivanić-Grada, da dostave prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva do 30. rujna 2013. godine.

Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku neće biti razmatrani ni uvršteni u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ivanić-Grada   za 2014. godinu.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 01 2831 365 ili na e-mail: mario.birsic@ivanic-grad.hr.