17.10.2013.

6. sjednica Odbora za statut i poslovnik


Sazvana je 6. sjednica Odbora za statut i poslovnik dana 18.listopada. 2013.g. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostoriji za sastanke Gradske vijećnice, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

Dnevni red:

1.       Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o neprihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije (Službeni glasnik, broj 02/12.) i očitovanje o istom,

2.       Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja-otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije i očitovanje o istom,

3.       Razmatranje prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine i očitovanje o istom,

4.       Razmatranje prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Ivanić-Grada i očitovanje o istom,

5.       Razmatranje prijedloga Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke i očitovanje o istom,

6.       Razmatranje prijedloga Odluke o ispravku greške u Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-6 Zona gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec (Službeni glasnik, broj 04/09) i očitovanje o istom,

7.       Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivaniu javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever - Zoni 6. radi izgradnje gospodarskih objekata i očitovanje o istom,

8.       Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Pregovaračkog odbora radi sklapanja Kolektivnog ugovora između Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada i Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske (Službeni glasnik, broj 04/98) i očitovanje o istom,

9. Razmatranje nacrta Poslovnika Grada Ivanić-Grada i očitovanje o istom

10. Razno