21.10.2013.

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Ivanić-Grada za školsku/akademsku godinu 2013/2014.


Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada 21. listopada 2013. godine donio je Odluku o broju i visini stipendija te raspisao Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Ivanić-Grada za školsku/akademsku godinu 2013/2014.
Natječaj je otvoren do 5. studenoga 2013. godine.

Tekst Natječaja, kao i obrasce prijave i izjava, može se podići u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1 ili preuzeti ovdje.