17.10.2013.

Sazvana 5. sjednica Gradskog vijeća


5. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada sazvana je za dan 18. listopada 2013. godine (petak) s početkom u 15,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1.
Prije utvrđivanja Dnevnog reda, razmotrit će se skraćeni zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red:

0.       Vijećnička pitanja

1.       Razmatranje prijedloga i donošenje:

A)       Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o neprihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog   sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije (Službeni glasnik, broj 02/12)

B)       Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog   sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Gradonačelnik

2.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

predlagatelj: trgovačko društvo Ivakop d.o.o.
izvjestitelj: predstavnik trgovačkog društva Ivakop d.o.o.

3.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Marija Čehko, Viša stručna suradnica

4.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Krešimir Orešković, privremeni pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

5.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uvjeta za održavanje manifestacije "Bučijada"

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Krešimir Orešković, privremeni pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

6.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ispravku greške u Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-6 Zona gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec (Službeni glasnik, broj 04/09)

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Ljerka Vučić, Viša stručna suradnica

7.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever  - Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj:   Marija Čehko, Viša stručna suradnica

8.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

predlagatelj: Povjerenstvo za poljoprivredu
izvjestiteljica: Marija Čehko, Viša stručna suradnica

9.       Razmatranje prijedloga i donošenje:

A)       Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ivanić-Grada za 2012. godinu

B)       Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ivanić-Grada za 2013. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Mario Biršić, Viši stručni suradnik

10.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Pregovaračkog odbora radi sklapanja Kolektivnog ugovora između Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada i Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske (Službeni glasnik, broj 04/98)

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Krešimir Orešković, privremeni pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

11.       Razmatranje prijedloga i donošenje:

A)       Odluke o izboru članice Komisije za dodjelu stipendija,

B)       Odluke o izboru članice Povjerenstva za zaštitu okoliša,

C)       Odluke o izboru člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,

D)       Odluke o izboru člana Povjerenstva za poljoprivredu,

E)       Odluke o imenovanju člana Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova,

F)       Odluke o izboru člana Odbora za dodjelu nagrada Grada

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
izvjestitelj: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

12.       Razno