16.09.2013.

4. sjednica Odbora za statut i poslovnik


Sazvana je 4. sjednica Odbora za statut i poslovnik dana 18.09. 2013.g. (srijeda) s početkom u 17:00 sati u prostoriji za sastanke Gradske vijećnice, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

Dnevni red sjednice:

1.       Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama na području Grada Ivanić-Grada i očitovanje o istom,
2.       Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Ivanić-Grada i očitovanje o istom,
3.       Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o neprihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog   sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije(Službeni glasnik, broj 02/12) i očitovanje o istom,
4.       Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog   sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije i očitovanje o istom,
5.       Razmatranje nacrta Statuta Grada Ivanić-Grada i očitovanje o istom (2. dio Statuta),
6.       Razno