16.09.2013.

Sazvana 4. sjednica Gradskog vijeća


4. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada sazvana je za dan 19. rujna 2013. godine (četvrtak) s početkom u 16,30 sati u Spomen domu Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1.
Prije utvrđivanja Dnevnog reda, razmotrit će se skraćeni zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red :

0.       Vijećnička pitanja

1.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama na području Grada Ivanić-Grada,

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Marija Čehko, Viša stručna suradnica

2.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Ivanić-Grada,

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Krešimir Orešković, privremeni pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

3.       Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 01.-06. mjesec 2013.,

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Dražena Mucha, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

4.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zaključenju Aneksa broj 1 uz Ugovor o kreditu

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica:   Dražena Mucha, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

5.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prekoračenju po transakcijskom računu

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Dražena Mucha, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

6.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o.

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Gradonačelnik

7.       A)       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o neprihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog   sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije (Službeni glasnik, broj 02/12)

B)       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog   sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Gradonačelnik

8.       Razno