11.09.2013.

Srednja škola Ivan Švear iz Ivanić-Grada partner u projektu mobilnosti Zagrebačke županije i Provincije Padova


Agencija za mobilnost i programe Europske unije u sklopu Leonardo da Vinci Mobility, Lifelong Learning Programe, odobrila je Zagrebačkoj županiji sredstva u iznosu od 30.620 eura u svrhu provedbe projekta mobilnosti "Padua and Zagreb Counties-collaboration in VET development".
Partneri Zagrebačke županije u provedbi navedenog projekta su   Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad, Srednja strukovna škola Samobor, Srednja škola Vrbovec i u Italiji Provincija Padova.

Ovim projektom bit će omogućen odlazak 20 sudionika - 16 zaposlenika srednjih škola s područja Zagrebačke županije i 4 djelatnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije u Padovu, radi stjecanja znanja i iskustava, uvođenja inovacija u strukovno obrazovanje s osnovnim ciljem razvoja cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

U ime Srednje škole Ivan Švear u projekt su uključeni nastavnici Petar Rajaković, dipl. ing. elektrotehnike i Branko Gretić, nastavnik praktične nastave koji će zajedno s ostalim sudionicima proći jezične i kulturne pripreme za odlazak u Provinciju Padova zbog provedbe prvog dijela mobilnosti koje će se odvijati od 3. do 9. studenoga   2013. godine.

Provincija Padova osigurat će suradnju s Istitutom Marconi, te drugim strukovnim školama u regiji kako bi ravnatelji i nastavnici praktične nastave usporedili metode i pristupe u strukovnom obrazovanju. Područje interesa je nastavni plan i program za strojarsku i elektrotehničku/elektroničku grupu zanimanja s fokusom na plan i program obrazovanja za mehatroničara, te engleski strukovni jezik koji se u Institutu Marconi provodi kao pilot projekt.

Za vrijeme provedbe projekta u Italiji, organizirat će se promotivni sajam srednjih škola u sklopu kojeg će biti održan Okrugli stol vezan uz temu srednjoškolskog obrazovanja.

Predstavnici Zagrebačke županije će kroz suradnju s predstavnicima Provincije Padova razmijeniti iskustva o planiranju i organizaciji upisa, pratećim aktivnostima koje promiču strukovna zanimanja, potporama koje tijela lokalne i regionalne uprave pružaju, suradnjom s nadležnim ministarstvima, stanju na tržištu rada.

Odjel za međunarodne odnose Provincije Padova upoznat će sudionike s primjerima EU projekata koje provode u Italiji u okviru Socijalnog fonda, a koji pridonose razvoju obrazovanja, radi eventualne primjene sličnih projekata. Tijekom mobilnosti partner će organizirati i kulturni program u slobodno vrijeme: posjete kulturnim znamenitostima, muzejima, galerijama i dr.