09.04.2014.

Gospodarski susret na temu „Male hidroelektrane, bioplin i biomasa u Hrvatskoj”

U dvorani Tehnološko inovacijskog centra u Čakovcu su Austrijski ured za vanjsku trgovinu u suradnji s Međimurskom županijom, županijskom energetskom agencijom MENEA te regionalnom agencijom za sjeverozapadnu Hrvatsku REGEA u srijedu organizirali gospodarski susret na temu „Male hidroelektrane, bioplin i biomasa u Hrvatskoj”.