07.04.2014.

Odluka o raspisivanju natječaja za upis djece u pedagošku godinu 2014/2015

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivanić Grad donijelo je ODLUKU o raspisivanju natječaja za upis djece u pedagošku godinu 2014/2015. Natječaj je aktivan u vremenu od 07. travnja do 25. travnja 2014. godine.

NAPOMENA: roditelji korisnici usluga koji su sklopili, u prethodnoj pedagoškoj godini 2013/2014., Ugovore o pružanju usluga predškolskog odgoja do 31.08.2014. g. se pozivaju da prinesu dokaze o ostvarivanju prednosti pri upisu u dječji vrtić kako bi se isti mogao produljiti.

Tekst odluke kao i zahtjeve za upis mogu se preuzeti na slijedećem linku:
http://www.djecjivrtic-ivanic.hr/