19.02.2014.

Ivanić-Grad- kandidat za titulu Grad prijatelj djece


Dana 23. prosinca 2013. godine gradonačelnik Grada Ivanić Grada, donio je Odluku o uključivanju Grada u projekt "Ivanić-Grad, kandidat za titulu Grad prijatelj djece". Nakon donesene Odluke, u siječnju 2014. imenovan je Koordinacijski odbor za ovu akciju, koji broji 12 članova. Svi članovi ovog odbora su stručne osobe koje   pokrivaju sva programska područja kako bi se dobila ova prestižna titula.
Cilj akcije je motivirati odrasle , ali i djecu, da se aktivnije uključe u ostvarivanje dječjih potreba i prava propisanih Konvencijom UN-a o dječjim pravima.

Titula se dobiva od organizacije Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju uz pokroviteljstvo UNICEF-ova ureda za Hrvatsku.
Kao uvjet za ostvarivanje ovog naslova potrebno je ostvariti 80% plana i programa za provođenje ove akcije.
Prvi sastanak Koordinacijskog odbora održan je 17. veljače 2014. predsjednica koordinacijskog odbora upoznala je članove sa samom akcijom, usvojen je Poslovnik o radu te je napravljen okvirni plan i program provođenja akcije koja započinje s prikupljanjem podataka o tome što sve postoji za djecu, a što bi još trebalo učiniti.

Zaključak sjednice Odbora je bio taj da se svakako treba napraviti Strategija djelovanja za djecu i mlade za iduće četiri godine, temeljem koje bi se napravio Godišnji izvedbeni plan i program rada.
Pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti upoznao je članove Odbora s nekim vrlo brzo ostvarivim aktivnostima koje su namijenjene ovoj najranjivijoj skupini stanovništva. Planira se sufinanciranje za školske udžbenike učenika osnovnih škola, potom umanjivanje cijene vrtića, uključivanje u projekt "Omogućimo djeci pomoć logopeda € i još mnoge aktivnosti koje će pomoći djeci i obiteljima.

Razmišljajući u tome smjeru, članovi Koordinacijskog odbora, zajedno s gradskim čelnicima, spremno kreću u ostvarivanje i stvaranje plana i programa rada za djecu i mlade, i to ne samo s ciljem ostvarenja titule "Ivanić-Grad, grad prijatelje djece €, već i za dobrobit djece naše zajednice.

Kristina Anić Kuhar, predsjednica KO

20140217_110616.JPG   20140217_110636.JPG20140217_110747.JPG20140217_110804.JPG20140217_111605.JPG20140217_111646.JPG20140217_111716.JPG20140217_111821.JPG