19.02.2014.

Programi i aktivnosti Dječjeg vrtića Ivanić-Grad


Dječji vrtić Ivanić Grad se već dugi niz godina trudi osigurati što kvalitetnije uvjete za uspješan rast i razvoj svojih polaznika. Osim edukacije zaposlenika, poboljšanja materijalnih uvjeta, zadovoljavanja osnovnih potreba i osiguravanja raznolikih poticaja i iskustava, trudimo se i unaprijediti praksu nizom programa koji će djeci i njihovim roditeljima pomoći da se lakše nose s izazovima koji dolaze u školsko doba.

Radionice za roditelje Rastimo zajedno dio su Unicef-ovog programa Prve tri su najvažnije i već treću godinu izazivaju velik interes roditelja djece do 4 godine. S djecom predškolske dobi provode se CAP radionice, te Trening socijalnih vještina. Odgoj za održivi razvoj važan je dio odgojnog rada svih vrtićkih skupina, osobito jer smo još 2006. postali 1. vrtić u Republici Hrvatskoj sa statusom Eko-škole.

Uključivanjem u pilot projekt Samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje želimo   osvijestiti dobre i loše strane vlastitog rada i unaprijediti kvalitetu rada Ustanove.

Pobliže o našim programima:

CAP program  - program prevencije zlostavljanja djece, prvi je preventivni program namijenjen djeci koji je Vlada Republike Hrvatske u Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine definirala kao jedan od ključnih ciljeva u području zlostavljanja i zanemarivanja djece.
CAP program provodi se u DV Ivanić Grad već šest godina tijekom drugog polugodišta pedagoške godine. Program je integriran u odgojno-obrazovni rad te se provedi kroz radionice za roditelje, novopridošle zaposlenike dječjeg vrtića te kroz radionice za djecu (ukupno s djecom provedena 5 ciklusa radionica: 3 starije skupine, djeca pred polazak u školu te 2 skupine predškole  - ukupno 122 djece).

Članice CAP tima su:       Marina Zajčić, odgojiteljica savjetnica
Vesna Šeremet, odgojiteljica
Ivana Piličić, odgojiteljica

RASTIMO ZAJEDNO  - program podrške roditeljstvu, kao dio šireg programa UNICEF-a i Agencije za odgoj i obrazovanje "Prve tri su najvažnije".

Kao odgojno-obrazovna ustanova već treću godinu za redom u suradnji s UNICEF-om i AZOO-om pružamo podršku roditeljima u ispunjavanju svojih roditeljskih odgovornosti. Kroz 11 radionica roditelji uče o potrebama djece i načinima njihova zadovoljavanja, vježbaju komunikacijske vještine i odgovaraju na pitanja za koje roditelji pokažu interes. Zajedno s voditeljicama i drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, uviđaju načine na koje se odnose prema svom djetetu te doznaju i za druge moguće načine. Na temeljima dobrog roditeljstva roditelji postaju jači, sigurniji, samopouzdaniji na svom putu roditeljstva.

Program je podijeljen u 11 širih tema, radionica:
1.       Roditelj 21. stoljeća
2.       Četiri stupa roditeljstva
3.       Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta
4.       Sva naša djeca i kako ih volimo
5.       Slušanje  - važna vještina roditeljstva
6.       Kako dijete uči o svijetu oko sebe
7.       Granice: zašto i kako?
8.       Kreiramo i biramo rješenja
9.       Roditeljske odgovornosti i još neka pitanja
10.       Biti roditelj: utjecaji i izbori
11.       Završetak i novi početak

Trajanje Programa:
10 susreta po 2 sata + završni 11. susret
1 x tjedno, od 17-19 sati

Radionice su besplatne!

Članice tima Rastimo zajedno: Tanja Cvijanović, socijalna pedagoginja
Anita Bakarić Jakopčević, odgojiteljica
Ksenija Koščak, odgojiteljica

Trening socijalnih vještina  - program radionica za djecu u godini pred polazak u školu
Od ove pedagoške godine u našem vrtiću provodi se Trening socijalnih vještina koji se sastoji od 10 radionica koje su integrirane u odgojno-obrazovni rad. Svrha tih radionica je osnaživanje djece za snalaženje u svakodnevnim situacijama kroz učenje i vježbanje socijalnih vještina,   razvoj samopouzdanja, podrška djetetovim potencijalima i poučavanje neugrožavajućim društveno prihvatljivim načinima ostvarivanja individualnih potreba i ciljeva.

Voditeljica: Tanja Cvijanović, socijalna pedagoginja