25.07.2014.

Javni natječaj za prodaju nekretnine

Grad Ivanić-Grad objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č.br. 255, z.k.ul. 325, k.o. Prečno, površine 613 m2, kuća i dvor Prečno.

Početna cijena za predmetnu nekretninu iznosi 24.020,84 kuna.

Rok za predaju ponuda je 11. kolovoza 2014. godine.

 

U privitku se nalazi Javni natječaj i obrazac ponude.

PREUZMITE DOKUMENTE: