12.05.2014.

Prezentacija strategije razvoja Grada Ivanić-Grad

Danas su predstavnici konzultantske kuće T&MC group d.o.o., predvođeni g. Novotnyem, predstavnicima Grada Ivanić-Grada predstavili dosada učinjeno u izradi strateškog dokumenta - Strategije razvoja Grada Ivanić-Grada.

G. Novotny je istaknuo važnost gradova kao pokretača ekonomskog razvoja te je, u skladu s dostavljenim im podacima, napravljena komparativna analiza s gradovima sa sličnim geostrateškim položajem u EU (Leibnitz, Murska Sobota i sl.) te su rezultati predstavljeni Gradonačelniku. Ističe se važnost ulaganja u ljudske potencijale i važnost pojačanog rada na iniciranju projekata iz privatnog sektora. 

Rezultat izrade Strategije razvoja Grada Ivanić-Grada mora biti održiv i uključiv rast cijele zajednice.