17.09.2014.

Saziv 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Sjednica će se održati dana 23. rujna 2014. godine (utorak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

 

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0.    Aktualni sat

 

1.    Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestitelj: Gradonačelnik

 

2.  Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun

 • predlagatelj : Odbor za izbor i imenovanje
 • izvjestitelj: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

 

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada

b)  Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestitelj: Krešimir Orešković, pročelnik Upravnog odjela za pravne poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu

 

5.    Razmatranje Izvješća o radu i završnog računa Gradskog društva Crveni križ Ivanić-Grad za 2013. godinui očitovanje o tome

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestiteljica: Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva Crveni križ Ivanić-Grad

 

6.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Dječjeg vrtića Ivanić-Grad za 2013. godinui očitovanje o tome

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestiteljica: Ranka Đunđenac, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivanić-Grad

 

7.    Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2013. godinu Pučkog otvorenog učilišta i očitovanje o tome

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestitelj:  Dražen Malec, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grada

 

8. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu za 2013. godine Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada i očitovanje o tome

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestitelj: Darko Zajčić, zapovjednik Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

 

9.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju vatrogasnog vozila

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestitelj: Darko Zajčić, zapovjednik Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

 

10.  Razmatranje Financijskog izvješća za 2013. godine Gradske zajednice športskih udruga Grada  Ivanić-Gradi očitovanje o tome

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestitelj:  Igor Mužina, tajnik Gradske zajednice športskih udruga

 

11.  Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu za 2013. godine Zajednica tehničke kulture Grada Ivanić-Gradi očitovanje o tome

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestitelj:  Davor Banči, tajnik Zajednice tehničke kulture

 

12.  Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju za 2013. godinu Obiteljskog radija Ivanić-Grad i očitovanje o tome

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestitelj:  Davor Lebović, direktor Obiteljskog radija Ivanić-Grad d.o.o.

 

13.  Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju za 2013. godinu trgovačkog društva Ivakop d.o.o. i očitovanje o tome

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestiteljica: Sanja Radošević, direktorica trgovačkog društva Ivakop d.o.o.

 

14.  Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju za 2013. godinu trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. i očitovanje o tome

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestitelj: Ivica Martinek , direktor trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.

 

15.  Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju za 2013. godinu trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. i očitovanje o tome

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestitelj:  Mario Mikulić, direktor trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

 

16.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Ivanić-Grada

 • predlagatelj: Gradonačelnik
 • izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

17.  Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: