04.12.2015.

SAZIV 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Sjednica će se održati dana 10. prosinca 2015. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

0.     Aktualni sat

 

1.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana Komisije za dodjelu stipendija

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje

      Izvjestitelj: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

 

2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o granicama naselja na području Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj : Gradonačelnik

            Izvjestitelj: Martina Kovač Crnčec, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

3.     Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj : Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

4.     Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti VZ Ivanić-Grada  za kreditno zaduženje uz jamstvo Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj : Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

5.     Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna  Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

Predlagatelj : Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju „Poduzetničkih zona“ na području Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj : Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, savjetnica za gospodarstvo

 

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o oslobođenju od plaćanju zakupnine za  poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na Području Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, savjetnica za gospodarstvo

 

8.    Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

b) Plana razvojnih programa za 2016. - 2018. godinu

c) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

d) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2016. godinu

e) Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

f) Program javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

g) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Ivanić-Grada i sufinanciranja redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada u privatnom Dječjem vrtiću Roda za 2016. godinu

h) Program javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2016. godini

i) Program javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2016. godini

j) Odluka o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

k) Program javnih potreba Grada Ivanić-Grada u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

l) Plan izdataka sredstava za rad Dječjeg vrtića Ivanić-Grad za 2016. godinu

m) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

9.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Visoke škole Ivanić-Grad

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Gradonačelnik

 

10.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju privremenog vršitelja dužnosti dekana Visoke škole Ivanić-Grad

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Gradonačelnik

 

11.    Razno

PREUZMITE DOKUMENTE: