17.12.2015.

SAZIV 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Sjednica će se održati dana 23. prosinca 2015. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

 

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0.    Aktualni sat

1.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, savjetnica za gospodarstvo

 

2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, savjetnica za gospodarstvo

 

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Konačne liste kandidata i dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Ivanić-Grada za školsku/akademsku godinu 2015./2016.

Predlagatelj: Komisija za dodjelu stipendija

Izvjestitelj: Maja Holub Injić, članica Komisije za dodjelu stipendija

 

4.    Razmatranje prijedloga  i donošenje:

a) Odluke o II. izmjenama i  dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

b) II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu

c) II. izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

d) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2015. godini

e) Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

f) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

g)  II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2015. godini

h) II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

i) II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2015. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

5.     Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362. 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

 

PREUZMITE DOKUMENTE: