07.12.2015.

Studija o utjecaju na okoliš građevine za gospodarenje otpadom tvtke "AEKS" d.o.o., Ivanić-Grad

Studija o utjecaju na okoliš građevine za gospodarenje otpadom tvtke "AEKS" d.o.o., Ivanić-Grad stavlja se na janu raspravu.

Uvid u Studiju u sklopu jave rasprave može se ostavriti od ponedjeljka 7. prosinca 2015. godine do utorka 5. siječnja 2016. godine, u vremenu od 9,00 do 13,00 sati u zgradi gradske uprave Grada Ivanić-Grada, Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 u prizemlju, soba broj 3.

Predstavljanje Studije održati će se u Spomen domu Alojza Vulinca u Ivanić-Gradu, Beliceva 1, u utorak 15. prosinca 2015. godine s početkom u 13,00 sati.

PREUZMITE DOKUMENTE: