21.07.2015.

OBAVIJEST GRAĐANIMA - NADOPUNA

Prema informacijama koje smo dobili kvar na sustavu opskrbe električnom energijom na Ininom pogonu Žutica-Dubrovčak, zbog kojeg je prekinuta i opskrba vodom, je nedavno uspješno lociran i popravak je u tijeku.

Čim se kvar otkloni Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. krenut će sa distribucijom vode.

 

 

Obavijest građanima - prekid isporuke vode

Zbog kvara na sustavu opskrbe električnom energijom na INInom radilištu Žutica – Dubrovčak došlo je do prekida isporuke vode u sustav VODOOPSKRBE I ODVODNJE IVANIĆ-GRAD d.o.o..

Pošto do 13,00 sati nije saniran cjelokupan kvar na napajanju vodne stanice Dubrovčak uslijediti će prekid distribucije vode na području Općine Kloštar Ivanić, dio dijela Grada Ivanić-Grada i najviših dijelova Općine Križ.

Prema informacija iz INA d.d. kvar će biti lociran do 15,00 sati te nakon toga slijedi popravak.

Zahvaljujemo Vam se na razumijevanju.

UPRAVA DRUŠTVA
VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o.