05.03.2015.

Komunalni radovi – sufinancirano zapošljavanje u komunalnim javnim radovima

Dana 4.3.2015., Komunalni centar Ivanić-Grad je u sklopu mjera subvencije zapošljavanja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za integraciju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada na jednostavnijim djelatnostima iz djelokruga komunalnih radova  održao sastanak sa nezaposlenim osobama na temelju javnog poziva.

Ciljane skupine sastanka su bile:

 1. Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi:
  - prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.
 2. Nezaposlene osobe bez završene srednje škole
  - prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
 3. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina
  - prijavljene u evidenciju najmanje 24 mjeseca
 4. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju:
  - prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci.
 5. Nezaposlenih hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s posebnim potrebama, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, samohrani roditelji, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi,
  - prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci.

Visina subvencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iznosi 100 %, troška bruto plaće od 3.553,66 kuna mjesečno, te 100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.

Komunalni centar Ivanić-Grad je u uvodnom dijelu uputio sve prisutne u vrste poslova i način rada koji se očekuje od kandidata, te nakon toga proveo intervju sa svim zainteresiranim kandidatima.

Nakon razmatranja kandidata, obrada zahtjeva i popis kandidata, koji su zadovoljili uvjete, će biti dostavljeni Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.