19.05.2015.

Izrada kanalizacije i prometnice u Poljani zona C

Izvođač radova na izgradnji kanalizacije je Cvipek d.o.o., prometnica će biti izgrađena u suradnji sa INA d.d. obzirom da se iza naselja nalazi bušotina koja će se koristiti sa nove makadamske prometnice, dok će Grad dobiti pristup do sada nepristupačnoj parceli.