24.11.2015.

Asfaltiranje Barilićeve ulice

Završeni su radovi na asfaltiranju preostalog dijela Barilićeve ulice. Radovi uključuju rezanje i uklanjanje postojećeg asfalta, asfaltiranje u dužini 430 metara, uređenje bankina te profiliranje odvodnih kanala.

Sredstva su u cijelosti osigurana iz gradskog proračuna u iznosu od 97.262,00 kuna.