28.09.2015.

OBAVIJEST – Agencija za poljoprivredno zemljište

Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a ovim bi zakupom dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Izravnom dodjelom državnog poljoprivrednog zemljišta 837 poljoprivrednih gospodarstava prihvatilo je 12.577,37 hektara ponuđenih površina, od toga je 5.113,86 hektara oranica, 6.615,89 hektara pašnjaka i 847,62 hektara livada. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva prihvatila su 5.167,27 hektara, obrti 2.639,29 hektara, trgovačka društva 4.245,3619 hektara, a ostali 525,44 hektara.

Detaljan prikaz pravnih i fizičkih osoba kojima su dodijeljene poljoprivredne površine nalazi se na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/rezultati-izravne-dodjele-državnog-poljoprivrednog-zemljišta-stočarima/