22.09.2015.

Primjena novog Zakona o pogrebničkoj djelatnosti

Dana 07. travnja 2015. na snagu je stupio novi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/2015) kojim je u čl. 24. propisano kako koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika koje su u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu dodijelila nadležna tijela jedinica lokalne samouprave određenom koncesionaru, prestaju važiti danom stupanja na snagu toga Zakona.

Slijedom navedenoga temeljem čl. 24. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti  (NN 36/2015) danom 07.04.2015. trgovačkom društvu Husarić d.o.o.  iz Ivanić-Grada, Donja Poljana bb prestala je važiti koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika na području Grada Ivanić-Grada i to na slijedećim grobljima (groblje Centar u Ivanić-Gradu, groblje Šarampov Gornji u Ivanić-Gradu, groblje Poljana u Ivanić-Gradu, mjesno groblje Caginec, mjesno groblje Graberje Ivanićko, mjesno groblje Posavski Bregi, mjesno groblje Dubrovčak Lijevi, mjesno groblje Lepšić, mjesno groblje Trebovec).

Obzirom na gore navedene okolnosti obavještavaju se građani Grada Ivanić-Grada kako se za usluge prijevoza pokojnika mogu obratiti svakom registriranom pogrebniku koji udovoljava odredbama čl. 4. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti koje definiraju pogrebnika kao trgovačko društvo, trgovca pojedinca ili obrtnika upisanog u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske, osim mrtvozornika imenovanog sukladno posebnim propisima koji reguliraju organizaciju i rad mrtvozorničke službe.

Pogrebnik je i fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje pogrebničke djelatnosti koja ima sjedište na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.