11.04.2016.

Asfaltiranje Savske ulice na Posavskim Bregima

U tijeku su pripremni radovi za asfaltiranje dijela Savske ulice u Posavskim Bregima na dionici od nadvožnjaka do raskrižja na skretanju prema naseljima Šemovec - Trebovec. U sklopu priprema odvijati će se radovi iskopa kofera, postava cementne stabilizacije, potom frezanja te na kraju i asfaltiranja ceste.

Završetak radova je planiran 15. travnja 2016. godine, do kada će se promet odvijati uz privremenu regulaciju, te će se naizmjenično propuštati svakog dana u vremenu između 7,00 i 17,00 sati.

Na incijativu Grada Ivanić-Grada te u dogovoru sa Županijskom upravom za ceste, radove će potpunosti financirati ŽUC u sklopu redovnog održavanja.