04.04.2016.

Izmuljivanje odvodnog kanala u Donjem Šarampovu

U tijeki su radovi na izmuljivanju i krčenja odvodnog kanala te čišćenja cijevnih propusta u Donjem Šarampovu. Ukupna dionica čišćenja iznosi 500 metara, dok je u suradnji sa INA-om dogovoreno i čišćenje kanala na parcelama u njihovom vlasništvu.

Vrijednost radova iznosi 38.000,00 kuna.