14.12.2016.

Inicijativa za promjenu raspodjele isplaćene naknade za rudnu rentu

Gradonačelnik Josip Mišković okupio je na radnom sastanku predstavnike jedinica lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije u cilju osnaživanja inicijative za zaštitu interesa gradova i općina na čijem se području vrši eksploatacija ugljikovodika.

Inicijativa današnjeg sastanka, prije svega je želja da se segment naplate, tj. dijela prihoda jedinica lokalne samouprave na način da jedinice lokalne samouprave koje na svom području imaju nalazišta promijeni u njihovu korist. Sve reforme koje su se kroz godine provodile išle su na štetu lokalne samouprave, a proračuni su sve manji i manji i želimo ih zaštiti. Također, želimo ukazati na problem koji smatramo da nije dobro riješen na području Republike Hrvatske, a to je visina naplate rudne rente, a isto tako i raspodjela onog dijela koji se naplaćuje. Naglasit ću još i da države oko Republike Hrvatske imaju rudnu rentu od 12% do 22%, što znači da druge države štite sredine iz kojih se ta rudna renta dobiva" – obrazložio je gradonačelnik Josip Mišković.

Analizom postojećeg stanja sudionici sastanka utvrdili su da su prihodi jedinica lokalne samouprave s aspekta rudne rente u odnosu na protekle godine značajno smanjeni, i to do čak 30%.

Zaključak ovog današnjeg skupa naša je inicijativa za povećanje ukupnog dijela prihoda s 10% na 12% do 15% te izmjene omjera koji su trenutno prisutni – 50% država, 30% lokalna samouprava i 20% regionalna uprava. Smatramo da je minimalni postotak koji mora ostati u lokalnoj samoupravi 50%. Treba naglasiti da je u zadnjim godina bio vidljiv pad rudne rente, konkretno za Ivanić- Grad u 2013. godini prihod od rudne rente bio je 11,5 milijuna kuna, dok je ove godine 6 milijuna kuna, što je 60% manje. Također, štete koje nastaju tijekom eksploatacije nastaju upravo na području lokalne samouprave, koja ih nakon toga mora samostalno sanirati. Niz razloga postoji da se nešto poduzme po ovom pitanju, a mi ćemo se zajedno založiti u pronalaženju rješenja" – poručio je gradonačelnik Javor Bojan Leš.

Ova će se inicijativa uputiti Udruzi gradova i općina te se njome upućuje izraz podrške i lokalnim jedinicama u drugim Županijama koje su slična upozorenja već uputila prema Vladi i Saboru RH.
S navedenom će se upoznati i Ministarstvo financija te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike prema kojima će se uputiti i zahtjev za sastanak na kojem bi se iznijeli svi argumenti potkrijepljeni financijskim pokazateljima.