06.12.2016.

Izmuljivanje kanala u Posavskim Bregima

Nakon ranije utvrđenog problema zadržavanja vode u kanalu u centru naselja Posavski Bregi uz Ulicu Gorenci te nakon više upućenih zahtjeva od strane Grada i Gradonačelnika prema Hrvatskim vodama za hitnim rješavanjem utvrđenog problema ograničene protočnosti po istom, prošlog tjedna započeli su radovi izmuljivanja i profiliranja predmetnog kanala.

U planu je izmuljivanje i profiliranje odvodnog kanala u dužini od 2 kilometra. U sklopu predmetnih radova izmuljivanja kanala, Županijske ceste Zagrebačke županije će izvršiti pročišćavanje i sanaciju cijevnog propusta ispod Savske ulice čime će se riješiti više godišnji problem zadržavanja vode u kanalu u centru naselja Posavski Bregi.