21.12.2016.

Produljenje radnog vremena ugostiteljskim objektima povodom božićnih blagdana

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada odobrava produljeno radno vrijeme ugostiteljskim objektima povodom božićnih blagdana, i to za dane:

- 23. prosinca 2016. na 24. prosinca 2016. do 02:00 sata,

- 24. prosinca 2016. na 25. prosinca 2016. do 02:00 sata.

 

Svi ugostitelji koji namjeravaju raditi u produljenom radnom vremenu, dužni su Gradu Ivanić-Gradu  podnijeti zahtjev  koji  se  nalazi  na  web  stranici  Grada   Ivanić-Grada

(www.ivanic-grad.hr) uz obvezno podnošenje potvrde Porezne uprave, Ispostave Ivanić-Grad da nemaju dugovanja s osnove lokalnih poreza te potvrde nadležnog upravnog odjela Grada Ivanić-Grada da ne postoje druga nepodmirena dugovanja prema Gradu. 

Ugostitelji koji žele raditi produljeno u skladu s ovom Odlukom dužni su pridržavati se svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i pri tome posebno voditi računa da se ne narušava javni red i mir u ugostiteljskim objektima i oko ugostiteljskih objekata.

O odobrenju produljenja radnog vremena nadležni upravni odjel izdat će posebno rješenje.