22.02.2016.

4 milijuna kuna za hitnu medicinu

Kako bi osigurala ujednačenu dostupnost hitne medicinske pomoći svim stanovnicima, Zagrebačka županija izdvojit će 4 milijuna kuna vlastitih sredstava za sufinanciranje rada hitne pomoći.

Naime, Zagrebačkoj županiji, temeljem Mreže hitne medicinske pomoći koju je donijelo Ministarstvo zdravlja, dodijeljeno je svega 30 T1˟ timova hitne medicine, dva punkta dežurstva, 10 T2 timova hitne medicine, te 24 tima saniteta čime je nemoguće osigurati ujednačenu dostupnost i kvalitetu ove zdravstvene djelatnosti za sve stanovnike.

S obzirom da zahtjevi Zagrebačke županije za izmjenu mreže hitne medicine prema resornom Ministarstvu do sada nisu uvaženi, Zagrebačka županija će i ove godine sufinancirati rad dodatnih 10 T1 timova te 6 timova saniteta za što će se osigurati 4 milijuna kuna. Pojedini gradovi i općine također su uključeni u sufinanciranje hitne medicine.

Zagrebačka županija u više je navrata tražila od resornog Ministarstva izmjenu mreže hitne medicine radi nedovoljnog broja T1 timova. Usporedbe radi, Velika Gorica sa 63.000 stanovnika ima svega 5 T1 timova, a isti broj T1 timova imaju i Čazma s 8.095 stanovnika i Prelog s 7.840 stanovnika. Ivanić-Grad, koji ima 27.946 stanovnika, uopće nema T1 tim, već samo ustrojeno dežurstvo, dok Čakovec, koji ima 27.227 stanovnika, ima 10 T1 timova.

„Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije započeo je s radom 2012.  godine  te smo od tada primorani sustavno osiguravati dodatna sredstva iz našeg proračuna kako bi stanovnicima na cijelom području Zagrebačke županije osigurali dostupnu, pravovremenu i kvalitetnu djelatnost hitne medicine. Vjerujem da će ministar Nakić uvidjeti propuste u Mreži hitne medicine te da će se broj T1 timova za Zagrebačku županiju povećati“ – izjavio je župan Zagrebačke županije.

˟T1 tim ima jednog liječnika, 1 medicinsku sestru i jednog vozača