23.03.2016.

Postavljanje zaštitnih stupića

Na Žeravincu preko puta dječjeg vrtića postavljeni su novi zaštitni stupići u svrhu sigurnosti pješaka. 

Radove je izvodilo trgovačko društvo Cestodom d.o.o. iz Zagreba, koje je još ranije postavljalo stupiće na lokacijama – Ulica kralja Tomislava (kod kioska Tiska), Savska ulica (kod raskršća sa Ulicom Slobode) i Savska ulica (Posavski Bregi, caffe bar Prunice).

 

Glavni motiv za postavljanje stupića je onemogućiti divlje parkiranje duž ulica, obzirom da parkiranje, zaustavljanje i prometovanje na navedenim mjestima je nepropisno i zabranjeno bez posebnog obilježavanja, te kažnjivo po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.