14.03.2016.

Stiže uporabna dozvola za 42 milijuna kuna vrijedan projekt

Uspješno je obavljen tehnički pregled kao preduvjet za izdavanje uporabne dozvole za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava – vodoopskrba istočnog dijela Zagrebačke županije: Magistralni vodoopskrbni cjevovod Sesvetski Kraljevec – Ivanić-Grad. Ovaj projekt u ukupnoj dužini od 25 km i vrijedan 33.716.671,61 kn bez PDV-a, odnosno, blizu 42 milijuna kuna s PDVom rješava pitanje vodoopskrbe i dobave potrebnih količina vode za potrebe šireg područja Ivanić Grada. 

Tehnički pregled je izveden na terenu i zaključen u prostorima Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić-Gradu 10. ožujka 2016. godine, dok su radovi na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec – Ivanić-Grad započeli 17. lipnja 2013. godine. Izvoditelj radova bila je zajednica ponuditelja Đurkin i Mreža M iz Čakovca temeljem Ugovora o izvođenju radova sklopljenog 27.05.2013. godine.

Cjevovod Sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad priključuje se na lokaciji u blizini prijelaza tog cjevovoda ispod auto ceste Zagreb – Lipovac, a veza s vodoopskrbnim sustavom Ivanić Grad je predviđena na lokaciji vodospremnika Sobočani. Uvođenje potrebnih količina vode u vodoopskrbni sustav Ivanić Grad planirano je putem precrpne stanice Ivanić Grad za koju je Investitor bila Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije i za koju je krajem 2015. godine ishođena uporabna dozvola.