11.05.2016.

SAZIV - 25. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Temeljem članka 51. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14), a na osnovu ukazane potrebe

 

S A Z I V A M

25. SJEDNICU ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK

 

koja će se održati dana 16. svibnja 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske uprave, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad (1. kat)

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se i usvojiti zapisnik sa 24. sjednice Odbora za Statut i Poslovnik.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

1.   Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja Ivanić-Grad

 

2.   Razmatranje prijedloga Odluke o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ivanić- Grada Zagrebačkoj županiji

 

3.   Razmatranje prijedloga

a)   Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Visoke škole Ivanić-Grad

b)    Odluke o davanju suglasnosti na Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Visoke škole         Ivanić – Grad

c)   Odluke o imenovanju dr.sc. Mile Marinčića za koordinatora provedbe i organizacije dislociranog studija Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

4.   Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj telefona 2831-362 ili 2831-360.

 

       Predsjednik Odbora 

                                               Tomislav Kunovec

PREUZMITE DOKUMENTE: