20.05.2016.

SAZIV 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

S A Z I V A M

30. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

            Sjednica će se održati dana 25. svibnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D :

0.   Aktualni sat

 

1.   Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Gradske zajednice športskih udruga Ivanić-Grada za 2015. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Igor Mužina, tajnik Gradske zajednice športskih udruga Ivanić-Grada

 

2.   Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Gradskog društva Crveni križIvanić-Grad za 2015. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva Crveni križ Ivanić-Grad

 

3.   Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad za 2015. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Dario Kezerić, zapovjednik Vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad  

 

4.   Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2015. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Mario Mikulić, direktor Komunalnog centra Ivanić-Grad, d.o.o.  

 

5.   Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić-Grad d.o.o. za 2015. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Radojka Šporer, direktorica Obiteljskog radija Ivanić-Grad  

 

6.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Odbor za dodjelu nagrada Grada

Izvjestitelj:  Gradonačelnik

 

7.   Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada

b) Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Uprvanog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatanosti

 

8.   Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Odluke o odobravanju financiranja i pokretanju izgradnje građevine infrastrukturne namjene – Pješačke staze u Šumećanima

b) Odluke o odobravanju financiranja i pokretanju izgradnje građevine infrastrukturne namjene – Pješačke staze u Cagincu

c) Odluke o odobravanju financiranja i pokretanju izgradnje nogometnog igrališta s tribinama i pratećim sadržajima

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

9.   Informacija o postupku formiranja jedinstvenog javnog isporučitelja vodne usluge, odnosno udruživanje postojećih trgovačkih društava obuhvaćenih projektom „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok”

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Gradonačelnik

 

10.   Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o utvrđivanju pravila rada i postupanja članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, Općinskog vijeća Općine Križ i Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Uprvanog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatanosti

 

11.   Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

   

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: