15.12.2017.

SAZIV 5. sjednice Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

5. sjednicu Odbora za financije i proračun 

 

koja će se održati dana 19. prosinca  2017. godine (utorak) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

 

                                                        D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Razmatranje prijedloga  :

a) Odluke o III. izmjenama i  dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

b) III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu

c) II. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

d) III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2017. Godini

e) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi djece rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

f) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

g) II. Izmjene i dopune Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

h) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u provedbi programa udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2017.

i) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

j) III. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2017. godinu

 

2. Razmatranje prijedloga :

a) Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

b) Plana razvojnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godinu

c) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

d) Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu

e) Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

f) Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

g) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2018.

h) Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2018. godini

i) Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2018. godini

j) Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

k) Programa javnih potreba Grada Ivanić-Grada u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

l) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

 

3.    Razno

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak  opravdaju na broj  2831-362.

                                                        Predsjednica 

                                                                          Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: