15.12.2017.

SAZIV 5. sjednice Odbora za statut i poslovnik

 Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014), a na osnovu ukazane potrebe

S  A  Z  I  V  A  M

5. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

koja će se održati dana 18. prosinca 2017. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).    

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1.    Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Ivanić-Grada ( projekt Newlight)

2.    Razmatranje prijedloga Odluke o uvjetima  i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s  napuštenim i izgubljenim životinjama

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odlukeo izmjeni Odluke o načinu financiranja djelatnosti Vijeća mjesnih odbora  na području Grada Ivanić-Grada

4.    Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  2831-362. 

                                                                                Predsjednik Odbora

                                                   Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: