17.02.2017.

Grad Ivanić-Grad predložio Prijedlog preustroja dijela trgovačkih društava

Obzirom su u trgovačkim društvima koja su u suvlasništvu i vlasništvu Grada Ivanić Grada te Općina Križ i Kloštar Ivanić stvorene pretpostavke za preustroj, a obzirom da im se u strukturi društava djelatnosti međusobno preklapaju i nadopunjuju osnovano je povjerenstvo koje je imalo za zadaću napraviti prijedlog pripajanja trgovačkih društava.

Grad Ivanić-Grad smatra kako je navedeno potrebno iz razloga što bi pripajanjem Komunalnog centra Ivanić Grad d.o.o. i Poduzetničke zone Križ d.o.o. matičnom društvu Ivakop d.o.o. u narednom periodu kao novonastalo trgovačko društvo ostvarilo znatne uštede i isto tako bi se svi materijalno-tehnički i ljudski resursi efikasnije i učinkovitije koristili između poduzeća.

Pripajanjem gore navedenih trgovačkih društava trgovačkom društvu „Ivakop" d.o.o., stanovništvo na cijelom području djelovanja trgovačkog društva dobilo bi još kvalitetniju uslugu ( npr. dimnjačarstvo, održavanje nerazvrstanih cesta, upravljanje grobljima i si.), a na koji način bi i proračunska sredstva Grada i Općina bila manje opterećena dok bi stanovništvo imalo jeftiniju uslugu koju sada pružaju imenovana trgovačka društva.

PREUZMITE DOKUMENTE: