09.02.2017.

Ponovna javna rasprava - III. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

Dokumentacija u prilogu...

PREUZMITE DOKUMENTE: