07.02.2017.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji šetnice uz rijeku Lonju u Ivanić-Gradu

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO,

KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO PLANIRANJE      

              

KLASA: 406-01/17-01/1

URBROJ:238/10-02-02/04-17-2

Ivanić-Grad, 02. veljače 2017.

 

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova na  izgradnji šetnice  uz  rijeku Lonju u Ivanić-Gradu (II. uporabna cjelina -  od Omladinskog do Tomislavovog mosta)

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na  izgradnji šetnice  uz  rijeku Lonju u Ivanić-Gradu (II. uporabna cjelina -  od Omladinskog do Tomislavovog mosta).

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad  stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i nacrt troškovnika.                                                                                 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, točnije do dana 07. veljače 2017.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:   vidosava.hrvojic@ivanic-grad.hr.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

 

Prilog:    -  nacrt dokumentacije o nabavi 

              -  nacrt troškovnika

PREUZMITE DOKUMENTE: