23.02.2017.

SAZIV 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

S A Z I V A M

37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

            Sjednica će se održati dana 28. veljače 2017. godine s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 36. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0.   Aktualni sat

 

1.   Informacija o pripajanju trgovačkih društava na području Grada Ivanić-Grada

 

2.  Informacija o izvješću Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu Muzeja Ivanić-Grad

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj:    Vida Pust Škrgulja, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grad

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut  Muzeja Ivanić-Grad

Predlagatelj:Vida Pust Škrgulja, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grad

Izvjestitelj: Vida Pust Škrgulja, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grad

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu                     

Predlagatelj: predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Izvjestitelj:Jelena Samac, viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 

6.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

7.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o o raspisivanju javnog natječaja za prodaju  zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

8.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju prethodne suglasnosti na   Izdavanje bankarske garancije Grada Ivanić-Grada u korist Veleučilišta Lavoslav  Ružička u  Vukovaru

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

9. Razmatranje Prijedloga Odluke o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

  

10.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o izmjenama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Ivanić-Grad

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

11.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Ivanić - Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, Pročelnik upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

 

12. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                        Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: