03.02.2017.

U tijeku nabava za izgradnju novog parkirališta uz dvoranu Žeravinec

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju novog parkirališta u Ivanić-Gradu koje će biti smješteno preko puta postojećeg parkirališta uz sami ulaz uz dvoranu Žeravinec.

Izgradnjom novog parkirališta će se osigurati dodatnih 40 mjesta na površini koja iznosi oko 1600m2, čime će se izbjeći prometne gužve prilikom sportskih manifestacija.

Radovi obuhvaćaju strojni iskop sloja humusa, ravnanje i nabijanje terena te u trenutnoj fazi radova dobavu i ugradnju površinskog kamenog materijala.

Sredstva su osigurana iz gradskog proračuna, a vrijednost radova iznosi 160.000,00 kuna bez PDV-a.