12.06.2017.

Jeste li ih vidjeli?

Pozivamo Vas da se uključite u potragu za jelenkom, alpinskom i velikom četveropjegom strizibubom koju organizira Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP-a).   Akcija je započela 2015. godine kada bilo 121 dojava, dok se prošle godine taj broj višestruko povećao i dosegnuo 523 dojave. Nadamo se kako će i ove godine Vaš odaziv biti jednak ako ne i veći.

 

Ako ste sudjelovali i prijašnjih godina, znate zašto su ove vrste važne, a za sve ostale koji su se prvi puta uključili evo nekoliko razloga zašto su one bitne i zanimljive:

-     pripadaju jednoj od najugroženijih skupina kornjaša - saproksilnim kornjašima, čije se ličinke hrane umirućim i raspadajućim drvetom.

-     bogatstvo saproksilnih kornjaša odražava očuvanost, kvalitetu i raznolikost staništa te se stoga često koriste kao indikatori stanja ekosustava;

-     ugrožene su zbog  promjena povoljnih životnih uvjeta i uništavanja staništa gdje obitavaju (nedostatak trulih stabla i panjeva bitnih za razvoj ličinki, prekomjerna sječa šuma i sl.);

-     navedene su na dodacima  EU Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore Europske unije, zbog čega je Hrvatska odredila područja važna za njihovo očuvanje koja su dio Ekološke mreže Republike Hrvatske, a time i Natura 2000 ekološke mreže Europske unije, a njihovo je stanje očuvanosti Hrvatska dužna pratiti i očuvati ga u povoljnom stanju;

-     kroz potragu, širimo svijest o važnosti i ugroženosti ovih vrsta te ih aktivno uključujemo u očuvanje prirode koja ih okružuje.

 

Uključiti se mogu svi. Sve što trebate je kada pronađete jednu od navedenih vrsta, pokušajte ih fotografirati te nam pošaljite fotografiju i sljedeće podatke na jelenak@dzzp.hr:

-     datum kada ste ga/ ih vidjeli

-     lokaciju gdje ste ga/ ih vidjeli (GPS ili opisnu ako nemate GPS uređaj)

-     vrijeme kada ste ga/ ih vidjeli

-     ime i prezime opažača

 

I ove godine HAOP osigurava nagrade za svaki 100. prijavljeni nalaz kao i za najbolju fotografiju ili video jelenka, velike četveropjege ili alpinske strizibube.  Razloga je i više nego dovoljno da se uključite u akciju.