18.05.2017.

[VIDEO] Otvorena nova internistička ambulanta u Ivanić-Gradu

Stanovnici Ivanić-Grada dočekali su početak rada specijalističke ambulante interne medicine u Domu zdravlja, čime je omogućena kvalitetnija zdravstvena skrb svih građana tog područja, ali i okolnih naselja.

‘Kao gradonačelnik mogu reći da smo na tome radili više od pola godine, kako bismo danas došli do ovoga što danas imamo. Zahvalio bih se dr. Goranu Šukari, dr. Anti Čorušiću, dr. Dragi Prgometu, ravnatelju Doma zdravlja Zagrebačke županije dr. Stjepan Bergmanu te Zagrebačkoj županiji i županu g. Stjepanu Kožiću, a za naše građane je najvažnije da imaju jedan novi sadržaj u gradu koji omogućuje da ne moraju putovati u Zagreb, da imaju internistu u Ivanić-Gradu, naša funkcija je da im osiguravamo upravo to’, rekao je Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić-Grada.

Specijalistička interna ambulanta zasigurno će podići razinu zdravstvene zaštite svih pacijenata kojima je potrebna usluga internista, poručio je ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije Većeslav Bergman.

‘Mi smo izgubili kontinuitet prije četiri godine, kada je radio doktor Vešligaj kao internista, međutim njegovim odlaskom u mirovinu, usprkos stalno otvorenom natječaju za zapošljavanje internista mi smo uspjeli internista dobiti.

Osim kvalitetnije zdravstvene zaštite za sve pacijente, specijalisti sada imaju mogućnost izvan punog radnog vremena raditi u Doma zdravlja dva dana u tjednu.

‘Kronički nedostatak doktora u hrvatskoj jedan je od razloga zbog čega ne uspijevamo na terenu dobiti doktore, ovo je pionirski posao i Dom zdravlja zagrebačke županije prvi je Dom zdravlja koji je na ovaj način uspio dogovoriti specijalističku zdravstvenu zaštitu, a da nismo imali zaposlenog specijalistu, rekao je Većeslav Bergman, ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije.

Zagrebačka županija jedina je županija u Hrvatskoj koja nema opću bolnicu, zbog čega je otvorenje specijalističke internističke ordinacije od velike važnosti za sve građane.