06.11.2017.

Izmjena Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

Odlukom Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada od 26. listopada 2017. izmijenjena je Odluka o  raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada, Klasa: 022-05/17-01/46, Urbroj: 238/10-02-01-01/2-17-5 od 07. kolovoza 2017. obzirom je procijenjena vrijednost nekretnine oznake k.č.br. 2295/4, upisana u z.k.ul. 2792 k.o. 312347 Ivanić - Grad, oranica, površine 745 m² upisane kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić – Grad iznosi 56.000,00 kn, te se Odluka opisana u članku 1. ove Odluke mijenja tako da članak. 2. toč. II alineja deveta sada glasi: za nekretninu označenu slovom i) početna cijena iznosi 56.000,00 kuna.

PREUZMITE DOKUMENTE: