04.10.2017.

Održan sastanak sa članovima Županijske skupštine Zagrebačke županije sa područja Grada Ivanić-Grada

Grad Ivanić Grad je tijekom 2017. prijavio 6 projekata za sufinanciranje od strane Zagrebačke županije u ukupnom iznosu od 2.592,272 kuna, a od ukupno prijavljenih projekata odobren iznos sufinanciranja Gradu Ivanić-Gradu u 2017. od strane Zagrebačke županije iznosi 265.625,00 kuna, stoga je gradonačelnik Grada Ivanić-Grada g. Javor Bojan Leš zatražio sastanak sa svim članovima Županijske skupštine Zagrebačke županije sa područja Grada Ivanić-Grada.

Na poziv gradonačelnika u prostorijama Gradske uprave 27. rujna 2017. godine, sastanku su se odazvali g. Slaven Barišec (ŽIVI ZID), g. Denis Tovernić (nezavisni) te g. Željko Pongrac (HDZ), dok se gđa. Gordana Brcković (MOST) zbog prethodnih obaveza ispričala.

Gradonačelnik je naglasio vidljivo bitno smanjenje iznosa sufinanciranja za projekte, od strane Zagrebačke županije u 2017., koji su od velikog značenja za Grad Ivanić-Grad i njegove građane te zatražio zajedničku podršku, gradskim projektima i njihovom sufinanciranju, neovisno o stranačkoj pripadnosti.

Podršku su potvrdili svi prisutni članovi koji su iznesli da će kroz svoje djelovanje u Županijskoj skupštini uložiti maksimalne napore kako bi Grad Ivanić-Grad ostvario najveći mogući iznos potpora za projekte u interesu građana i  našeg grada.