23.02.2018.

SAZIV 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

S A Z I V A M

8. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 28. veljače 2018. godine ( srijeda ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća.

Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

0.   Aktualni sat

 

1.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnik

 

2.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Privremeni   Statut  Visoke škole Ivanić-Grad

predlagatelj: Dr.sc. Mile Marinčić, privremeni dekan Visoke škole Ivanić-Grad

izvjestitelj: Dr.sc. Mile Marinčić, privremeni dekan Visoke škole Ivanić-Grad

 

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o nabavi i ugradnji digitalnog projektora i opreme za kino i nabavi radova uređenja kina

predlagatelj: Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

izvjestitelj: predstavnik Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

 

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke onerazvrstanim cestama na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

5.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke oprovedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Laura Sadiković, Viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 

6.  Razno

 

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: