19.01.2018.

SAZIV 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

S A Z I V A M

7. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 25. siječnja 2018. godine ( četvrtak ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća.

Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0.   Aktualni sat

 

1.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju dijela naselja Caginec i pripajanju naselju Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Laura Sadiković, Viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 

2.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o granicama naselja na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Laura Sadiković, Viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća Gradonačelnika

 

3.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke određivanju imena ulica i trgova u naseljima na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Ivica Kozjak, predsjednik Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova

 

4.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju dijela Mjesnog odbora Caginec-Prkos i pripajanju dijela Mjesnom odboru Gornji Šarampov

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Laura Sadiković, Viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 

5.  Razmatranje prijedloga  i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o granicama jedinice mjesne samouprave

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Laura Sadiković, Viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 

6.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 

7.   Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu                      

predlagatelj: predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste  grupe birača, zastupljenih u Gradskom Vijeću Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Martina Kovač Crnčec, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

9.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sanja Radošević, direktorica trgovačkog društva IVAKOP d.o.o.

 

10.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Martina Kovač Crnčec, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

11.  RAZNO

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je  spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će nazočiti sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

 

PREUZMITE DOKUMENTE: