26.03.2018.

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Ivanić-Grada

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada svojom je Odlukom o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Ivanić-Grada od dana 22. ožujka 2018. godine raspisalo izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Ivanić-Grada.

Izbori će se održati u nedjelju, 29. travnja 2018. godine.

Sve obavijesti vezane uz izbore za članove Vijeća mjesnih odbora objavljivat će se na web stranici Grada Ivanić-Grada, na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada te u lokalnim medijima.

Gradsko izborno povjerenstvo utvrdilo je Obvezne upute i obrasce za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Ivanić-Grada  te u prostorijama Gradske uprave.

Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj, s ograncima ili bez njih te birači. Kada birači, kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti propisani broj potpisa birača s prebivalištem na području mjesnog odbora za čije vijeće se izbori provode i to u zavisnosti od broja birača, odnosnog mjesnog odbora kako slijedi:

-          do 300 birača – 10 potpisa

-          preko 300 do  700 birača – 20 potpisa

-          preko  700 birača – 30 potpisa.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana od dana raspisivanja izbora, tj. najkasnije do 6. travnja 2018. godine u 24,00 sata.

Za sve dodatne obavijesti članovi Gradskog izbornog povjerenstva dostupni su na brojevima telefona: 01-2831-371 i 01-2831-370.

PREUZMITE DOKUMENTE: