23.11.2018.

SAZIV 12. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

12. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 26. studenog 2018. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).    

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

                               

D N E V N I   R E D :

 

1.    Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

2.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o čuvanju i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Gradske knjižnice Ivanić-Grad i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

3.    Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

4.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti za osnivanje prava građenja i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

5.    Razmatranje prijedloga Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Ivanić-Grada za projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Graberju Ivanićkom„ unutar TO „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

6.    Razmatranje prijedloga Odluke o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,
7.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Visoke škole Ivanić Grad i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

8.    Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.

  

                                                                                       Predsjednik Odbora:

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: